İlkem İş Sağlığı

Etiketler

Awesome Image

İşsizlik Sözleşmesi

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından 29...

Awesome Image

Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi

Milletlerarası iş Bürosu idari Meclisi tarafından ...

Awesome Image

Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Yönetim kurulu ta...

Awesome Image

Zorla Çalıştırma Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu’nun vak...

Awesome Image

Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi

Milletlerarası İş Bürosu idare Meclisi tarafından ...

Awesome Image

İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)

Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından ...

Awesome Image

Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi

Milletlerarası İş Bürosu İdare Meclisi tarafından ...

Awesome Image

Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Ulus...

Awesome Image

Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

Uluslararası çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun dave...

Awesome Image

Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun dave...

Awesome Image

Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun dave...

Awesome Image

Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi

İlk yirmi sekiz toplantısında kabul edilen Sözleşm...

Awesome Image

İş Teftişi Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Yönetim Kurulu ta...

Awesome Image

Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafın...

Awesome Image

İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim kurulu taraf...

Awesome Image

Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

Oturum gündeminin onikinci maddesinde yer alan, 19...

Awesome Image

Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Ücretlerin Korunması Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Yönetim Kurulu ta...

Awesome Image

Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim kurulu taraf...

Awesome Image

Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Eşit Ücret Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi

Türkiye, Sözleşmenin 2. maddesinin (b) fıkrasında ...

Awesome Image

Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu’nun dav...

Awesome Image

Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Radyasyondan Korunma Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı,...

Awesome Image

Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

İstihdam Politikası Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu’nun dav...

Awesome Image

Azami Ağırlık Sözleşmesi

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu taraf...

Awesome Image

Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)

Mürettebatın Barınmasına İlişkin Sözleşmenin 1949 ...

Awesome Image

İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun dave...

Awesome Image

İşçi Temsilcileri Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu'nca 2 H...

Awesome Image

Asgari Yaş Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel konferansı; ...

Awesome Image

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu tarafından Cenevre'de ...

Awesome Image

Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu'nca Cen...

Awesome Image

Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun dave...

Awesome Image

Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu tarafın...

Awesome Image

Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu'nun dav...

Awesome Image

Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı Ça...

Awesome Image

Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafın...

Awesome Image

Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu’nun dav...

Awesome Image

Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun dave...

Awesome Image

Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu'nun dav...

Awesome Image

İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Güve...

Awesome Image

Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995

Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995...

Awesome Image

İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

İşkazalan, meslek hastalıkları ve bunlara bağlı öl...