İlkem İş Sağlığı

Etiketler

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güve...

Awesome Image

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağ...

Awesome Image

İŞ KANUNU

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesin...

Awesome Image

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği me...

Awesome Image

İŞKOLU TESPİT KARARI (NO: 2015/107)

SD Oto Kiralama Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda Sanay...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları h...

Awesome Image

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde tozdan kaynak...

Awesome Image

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinde alınacak as...

Awesome Image

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; sondajla maden çıkarılan i...

Awesome Image

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak s...

Awesome Image

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların mekanik titreş...

Awesome Image

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanıl...

Awesome Image

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye mar...

Awesome Image

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kay...

Awesome Image

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş k...

Awesome Image

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önle...

Awesome Image

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum pla...

Awesome Image

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların işyerindeki bi...

Awesome Image

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanları sağlık ve güven...

Awesome Image

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının...

Awesome Image

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmala...

Awesome Image

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı; işyerindeki bina ve eklenti...

Awesome Image

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenl...

Awesome Image

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların asbest söküm,...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hiz...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve ...

Awesome Image

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik ...

Awesome Image

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 ...

Awesome Image

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigortalar ve Genel ...

Awesome Image

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığı ve güvenliğin...

Awesome Image

ÖZEL MESLEKİ REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı; özürlülerin yetenekleri doğ...

Awesome Image

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sıra...

Awesome Image

HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik, bir işyerinde yürütülen asıl işin d...

Awesome Image

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, çocuk ve genç işçilerin sağ...

Awesome Image

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, karayollarında, demiryollar...

Awesome Image

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, çalışma sürelerinin uygulan...

Awesome Image

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yah...

Awesome Image

KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, kapıcıların hizmetlerinin k...

Awesome Image

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununun 53...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şar...

Awesome Image

MAKİNA KORUYUCULARI YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik, 23 Mayıs 1967 tarih, 872 sayılı Kan...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hari...

Awesome Image

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı asbest söküm uzmanlarının niteli...

Awesome Image

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü...

Awesome Image

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ...

Awesome Image

İş Yeri Hekimliği Hizmetleri

İşyeri hekimi işyerinde sağlık hizmetlerini yerine...

Awesome Image

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

İş güvenliği uzmanları, işyerlerinde sağlıklı ve g...

Awesome Image

Tehlikeli Risk Analizi Değerlendirmesi

Risk analizi çalışmaları tehlike potansiyeli bulun...